četrtek, 17. maj 2012

Prostor igre


Pomen igre za otroke ja marsikateremu staršu neznan. Da ga boste  bolje razumeli in svojim otrokm ponudili kvaliteten prostor za igro, vam priporočam izjemno prijetno in počno knjigo Prostor igre Beatriz Tomšič Čerkez in Domna Zupančiča, ki pišeta, da igra ni zmedeno početje, ampak umišljeno delovanje, pogosto izvedeno kot urejena improvizacija dogovorjene zgodbe. Pri otrocih je pomembna dejavnost za zabavo in preizkušanje, je spontana in nastaja zaradi lastnega zadovoljstva. Otroci so se že sami po sebi sposobni igrati, tudi če jih mi ne učimo iger in spodbujamo k njim. Igra se pri otrocih kaže v različnih stopnjah, od proste igre prek posnemovalnega igranja do konstruktivnega igranja. Avtorja v svoji knjigi celo pišeta, da je igra tako pomembna kot vzgoja
Osebno menim, da sta oba pojma neločljivo povezana že zaradi posnemovalnega igranja in s tem povzemanja konkretnih socioloških struktur iz okolja.
Za kvalitetno igro ali igro, ki otroke pritegne in motivira, je potrebna aktivacija vseh čutil. Taka igra otrokom ponuja bolj celostno doživljanje prostora, s tem da lahko različne materiale opazujejo, vonjajo, se jih dotikajo, jih okušajo itd. Za kvalitetno doživljanje prostora pri igri pa je izjemnega pomena gibanje. To nam pomaga razumeti sistem in ureditev prostora, razmerja med posameznimi prostorskimi elementi ter druga razmerja, hkrati pa omogoča dinamično in zdravo igro. Največ gibanja pa ponuja zunanja igra, ki zaradi običajno večje razsežnosti prostora nudi večje možnosti naključne in kreativne igre. (Tomšič Čerkez, Zupančič, 2011)
»Vsaka igra predstavlja kreativno reševanje problemov, ki posledično ob reševanju reševalca osrečuje. Nihče se ne igra, da bi postal nesrečen.« (Tomšič Čerkez, Zupančič, 2011, str. 104)

Ni komentarjev:

Objavite komentar