petek, 19. maj 2017

Nagradne kamnite ploščice NKH 2016

Letošnji nagrajenci so tradicionalno prejeli kamnito osnovo za igro vejne oz. mlina. Da bi jo kar se da dobro izkoristili, objavljamo navodila za igranje.

»Vejna«, tris ali mlin (v okolici vasi Lokev tudi Templarska triga ali triga) je igra, ki se pojavlja v mnogih starih kulturah in je razširjena po celem svetu. Igramo jo na  mreži, narisani iz treh vedno večjih kvadratov, ki jih povezujejo črte med koti in polovicami stranic. Igro igrata dva igralca, vsak s svojimi devetimi kamenčki/fižolčki/zrni koruze itd. Te izmenično polagata na katerokoli presečišče ali kot med linijami in poskušata zgraditi »mlin«. Mlin igralec zgradi tako, da položi tri kamenčke v vrsto, nasprotnik pa mu to poskuša  preprečiti tako, da polaga svoje kamenčke v vrsto, ki jo prvi ustvarja. Kdor mlin zgradi, lahko nasprotniku vzame kamenček z igralne plošče, vendar ne iz nasprotnikovega že zgrajenega mlina. Ko igralca na ploščo položita vse kamenčke, jih začneta izmenično premikati po sosednjih poljih, zopet v želji da zgradita mlin. Zmaga igralec, ki nasprotniku pobere vse kamenčke razen dveh. Vejno so pastirji pogosto vrezali v skale ob katerih so se zadrževali in tako dobili trajnejšo igralno površino.Podarili pa smo tudi voukalco, ki se jo igra po spodnjih navodilih.

Voukalco igrata dva – eden skrbi za dvanajst ovac, drugi pa mu z volkovoma te poskuša pojesti. Naloga prvega, ki igro tudi začne, je, da napolni štalico, katero predstavlja kvadrat na nasprotni strani mize. Ovce in volkova lahko premikamo samo po črtah, in sicer za eno presečišče črt v katero koli smer. Ko ima volk dovolj prostora, da ovco po črti preskoči, je to pojedel in jo umaknemo z igralne podlage. Volk lahko hkrati preskoči in poje tudi več ovac, vendar le če je med temi še eno prosto mesto na katero lahko skoči. Volkova ne smeta v štalico. Polna štalica obsega devet ovac, če je teh manj, sta zmagovalca volkova.  

Če želimo igro otežiti, lahko dodamo pravilo, da se ovčke ne smejo pomikati nazaj. 


Obilo zabave pri igranju!


Slikovni material in navodila so del zgibanke S Plisko skozi igro do znanja - Doživi kras na Krasu - PASTIRSKE IGRE, ki je nastala v sklopu projekta, ki ga je delno sofinancirala Evropska unija iz razpisov LEADER/NIP 2012.

Ni komentarjev:

Objavite komentar