nedelja, 23. marec 2014

Aranžerski tehnik na primorski način

V posebni številki revije Didakta - Kam greš pa ti? je tudi opis programa aranžerski tehnik s Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Ta se kar precej razlikuje od ostalih umetniških srednješolskih programov in je morda pravšnji za ustvarjalce našega natečaja. Zato članek objavljam tudi tu.

Šolski center Srečka Kosovela v Sežani je izobraževalni zavod s skoraj štiridestletno tradicijo, ki se deli na dve organizacijski enoti  -  Gimnazijo in ekonomsko šolo ter Višjo strokovno šolo. Prva izvaja programe splošne gimazije, ekonomskega in aranžerskega tehnika ter maturitetnega tečaja, višja šola pa programa fotografije in oblikovanja materialov. S tem šola na srednješolski in višješolski stopnji ponuja umetniško naravnane programe, katerih posebnost je, da se prilagajajo potrebam v gospodarstvu in s tem skušajo omiliti mladim prehod na trg dela.  V programu aranžerski tehnik so potrebe gospodarstva prisotne predvsem v strokovnem modulu vezanem na multimedijo, ki sledi sodobnim trendom in vsebuje znanja računalniškega oblikovanja, 3D modeliranja, videa, animacije, fotografije in še veliko več. S tem modulom in ostalimi strokovnimi predmeti aranžerski tehniki šolani pri nas prestopijo meje stereotipa o aranžerjih, ki urejajo izložbe in zavijajo darila, saj med štiriletnim šolanjem pridobijo znanja obvladovanja sodobnih izraznih sredstev, ki danes dominirajo trgu.

Izdelava mozaika za fasado šole (avtorica fotografije: A. Kompare)

Naloge sodobnega aranžerskega tehnika

Ime srednješolskega programa označuje le ozek spekter nalog, ki jih naš aranžerski tehnik lahko opravlja. Saj lahko ta poleg dekoriranja in urejanja izložb ter različnih sejemskih in razstaviščnih prostorov in izdelav dekoracij, svoje znanje pokaže tudi v sodobnih medijih, ki jih zavoljo konkurenčnosti danes uporabljajo tako manjša kot večja podjetja.
Sežanski aranžer lahko sodeluje pri oblikovanju industrijskih in postrošniških izdelkov, kot so na primer embalaže. Sposoben je izdelati različne vrste oglasov - od tiskanih do video različic. Podjetja lahko opremi z danes obvezno celostno grafično podobo ali že obstoječno uporabi v svežih oglaševalskih kampanijah. Pri tem pa kot piko na i umetniško strokovno znanje preplete z znanjem pospeševanja prodaje, ki ga šola izvaja kot del podjetniške osnove, ki jo aranžerci pridobijo.
Za uspešno uporabo sodobnih medijev pa je nujno poznavanje in uporaba profesionalnih računalniških programov, ki so del našega izobraževanja, saj želimo dijakom ponuditi kvalitetno osnovo za delo v oblikovalskih podjetjih ali samostojno izvedbo naročila delodajalca.

Značilnosti uspešnega aranžerskega tehnika

Pouk aranžerskega tehnika je predvsem praktično naravnan - veliko je kreativnega dela, tako samostojno kot v skupinah, in urjenja določenih veščin, kot je npr. risanje. Zato si želimo predvsem ustvarjalnih dijakov, ki že v osnovnošolskih klopeh kažejo veselje do likovnega izražanja. Še toliko bolje je, da imajo tudi dobre prostorske predstave, občutek za barvo in skladnost ter interes za umetnost nasploh. Zaželjene so tudi spretnosti risanja, oblikovanja, slikanja in fotografiranja, vendar te nikakor niso pogoj, saj se teh znanj dijaki naučijo pri nas ali pa jih vsaj nadgradijo.
Ker je aranžerski poklic usmerjen v okolje in je segment dela posameznih podjetij, uspešnega aranžerja odlikuje tudi komunikativnost, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, podjetnost, odprtost in želja po kosanju z vedno novimi izzivi. Dijaki, ki se vsaj delno najdejo v opisu, se na naši šoli praviloma dobro počutijo, saj je način dela in kreativen pristop pisan na kožo prav njim.

Državno aranžerski tekmovanje (avtor fotografije: S. Onič)

Strokovni moduli in znanja

Znanje s področja likovne umetnosti dijaki pridobivajo predvsem pri predmetu vizualne komunikacije, ki obsega izbrana poglavja likovne teorije, umetnostne zgodovine in oblikovanja. To pa še bolj utrdijo in nadgradijo pri strokovnem modulu aranžerstvo in oblikovanje, ki temelji na praktičnem delu in uporabni prej omenjenega znanja pri naročilih iz okolja.
V sodobnih medijih se dijaki urijo pri predmetih multimedije, izražanja z zvokom in sliko ter animacije v ravnini in prostoru. Tu natančno spoznajo multimedijsko oglaševanje, njegove zakonitosti in načine izvedbe oglaševalskih akcij – te tudi načrtujejo in izvedejo v povezavi s predmetom tržnega komuniciranja. Učijo se o zgodovini in teoriji fotografije, filma in videa, spoznajo temeljne principe fotografije in njenega oblikovanja ter montaže in zvoka. Omenjeno nadgradijo tudi z osnovami scenografije, kostumografije in maske pri avdiovizualni produkciji, kar praktično preiskusijo tudi v sodelovanju s šolsko gledališko skupino. Naučijo se celo risanja načrtov s profesionalnimi programi, 3D modeliranja in realistične predstavitve ter animacije 3D modelov.
Osvojeno in združeno znanje štirih let pa morajo v povezavi z okoljem dijaki pokazati tudi na maturi, saj kot 4. predmet na maturi predstavijo maturitetno nalogo o izdelku ali storitvi, ki so jo v celoti sami zasnovali. Kvalitetno naših maturitetnih nalog nismo prepoznali samo mi, ampak tudi naši naročniki. Tako je nemalo teh nalog dobilo širše razsežnosti. Naj omenim samo valentinovo akcijo trgovskih centrov Qlandij izpred leta dni, ko sta dve dijakinji 4. letnika s svojo valentinovo sceno v Novogoriški Qlandiji tako navdušili, da je vodstvo trgovskega centra sceno takoj vključilo v valentinovo nagradno igro in akcijo ter seveda scene razširilo po vseh Qlandijah po Sloveniji. V uporabo pa je šlo med drugim tudi veliko celostnih grafičnih podob nastalih v sklopu maturitetnih nalog, ena izmed teh je tudi CGP za Osnovno šolo Branik.

3D model Kosovelovega konstruktivističnega portreta po Černigoju (avtorica: M. Sila, dijakinja 4. letnika)

Mednarodne izmenjave in večdnevne ekskurzije

Izkušenjsko učenje je eno izmed najbolj plodnih vrst učenja, zato je poleg enodnevnih ekskurzij šolski program pri nas bogat tudi z večdnevnimi ekskurzijami in projektnimi tedni. Že več let zapored skupina dijakov zaključnega letnika dva tedna praktičnega dela opravlja v podjetjih v tujini prek mednarodnih Leonardo da Vinci projektov. Led smo prebili s prvo izmenjavo v Andaluziji v Španiji, sedaj pa se še več let vračamo v okolico Porta na Portugalsko, kjer dijaki poleg prakse obiščejo tudi vse večje kulturne in naravne znamenitosti. V času izmenjave v tujini delajo v oglaševalskih agencijah ter oblikovalskih in grafičnih studijih, kjer pridobijo dragocena znanja in izkušnje pod mentorstvom profesionalcev s posameznih področij.
Mednarodne izmenjave izvajamo tudi z bližnjimi državami, že več let imamo namreč različne tematske obiske srednjih šol v Gornjem Milanovcu v Srbiji in Zvorniku v Bosni in Hercegovini. Teh se udeležijo dijaki vseh programov, saj so teme izmenjave vedno skrbno izbrane v želji po prepletu znanj z različnih področij.
V tretjem ali drugem letniku dijaki obiščejo tudi decemberski Milano. Na dvodnevni ekskurziji si ogledajo lokalne kulturne znamenitosti in najbolj znane muzeje ter analizirajo izložbe in ostala sredstva množičnega komuniciranja, ki v Sloveniji v tolikšni meri niso prisotna.
Poleg omenjenih strokovnih potovanj dijaki prvih letnikov vseh programov drugi teden v septembru preživijo na športnem tednu v Portorož, kjer se ob različnih športnih aktivnosti družijo s sošolci in profesorji, se med seboj spoznavajo in tako lažje prebrodejo morebitno stisko ob prehodu v novo šolo. Športni teden z aranžerji in ekonomci nato ponovimo še v drugem letniku, kjer se odpravimo  v Mladinski center v Dolenjskih toplicah. Tam se dijaki ukvarjajo predvsem s pohodništvom, kolesarstvom, plavanjem, lokostrelstvom, skupinskimi športnimi igrami in se seveda družijo.
Vedno pa skrbno pazimo, da dijaki in seveda njihovi starši z izmenjavami in športnimi tedni nimajo visokih stroškov.

Mednarodna izmenjava v Portu na Portugalskem

Možnosti zaposlitve in nadaljevanja izobraževanja

Čeprav je program aranžerskega tehnika na šoli najmlajši, se lahko že od samih začetkov pohvali z uspehom na maturi, ki je nad slovenskim povprečjem, ker za dijake pomeni odlično popotnico pri nadaljnjem šolanju. Ti nemalokrat izobraževanje nadaljujejo kar pri nas, na Višji strokovni šoli, kjer izbirajo med programom fotografije in oblikovanja materialov. Vpis v oba programa je mogoč z opravljeno poklicno maturo, ki je predvidena za zaključek srednješolskjega programa aranžerski tehnik. Ta jim odpira vrata tudi na vse višješolske in visokošolske programe širom Slovenije. Tisti malo bolj zahtevni pa lahko na maturi opravljajo še peti predmet, ki si ga sami izberejo izmed maturitetnih predmetov, in si s tem razširijo izbiro še na veliko večino družboslovnih univerzitetnih študijev 1. stopnje.  Najbolj zahtevni pa lahko na šoli opravijo enoletni maturitetni tečaj, katerega izvajamo že vrsto let in omogoča študij na vseh univerzitetnih programih 1. stopnje.
Aranžerski tehniki, ki jim nadaljnje šolanje ne diši ali bi z njim raje še počakali, pa se zaposljujejo v
trgovinah, turizmu, na razstaviščih, v oblikovalskih studijh, oglaševalskih agencijah in njim podobim družbam. Lahko se odločijo tudi za lastno poslovno pot in ustanovijo svoje podjetje, saj so se v sklopu šolanja usposobili tudi za vodenje le-tega.

Obšolske dejavnosti

Čeprav naša šola sodi med manjše, dijakom ponuja pester izbor obšolskih dejavnosti z različnih področij. Nekaj izmed teh je prilagojenih prav za aranžerje, spet druge so namenjene dijakom vseh programov. Med prve zagotovo sodita fototečaj in fotokrožek, ki potekata pod strokovnim vodstvom v šolski temnici. Poleg njiju je med aranžerji zagotovo najbolj priljubljena tudi šiviljska delavnica, ki jo modna oblikovalka in šivilja iz lokalnega okolja izvaja na šolskih šivalnih strojih.
Ob vsem tem lahko najbolj uspešni aranžerji v sklopu obšolskih dejavnosti sodelujejo tudi na šolskem in nato državnem aranžerskem tekmovanju. Uspešna uvrstitev na obeh pa jih lahko popelje na evropsko tekmovanj Euroskills v tujino.
Vsi dijaki šole pa lahko izbirajo tudi med obšolskimi dejavnostmi prostovoljstva (na šoli imamo prostovoljsko skupino »Srečku je mar!«), gledališke skupine, pevskega zbora, astronomskega krožka, bralnega krožka in mnogih drugih. Redno se vključujemo tudi v dejavnosti zunanjih ponudnikov kot sta letos Filmšula in Ustvarjalnik. Skratka zabavnih in poučnih vsebin na šoli nikoli ne zmanjka.

Fotokrožek (avtor fotografije: S. Onič)

Zaključek

Bodoči aranžerji bodo uspešni, samo če jih bo katero izmed področij dela res pritegnilo in iz njih izvabilo najbolj odštekane, drzne in uspešne ideje – ideje, ki jih danes srečujemo na jumbo plakatih, v televizijskih oglasih, na embalažah ... zato želimo na Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani dijakom aranžerskega tehnika ponuditi kar se da pestro ponudbo »analognih in digitalnih« znanj in izkušenj, da bodo v prihodnosti s svojimi uspešnimi kampanijami in dobrimi idejami v ponos šole in profesorjev. Hkrati se bodo zaradi dinamičnega pouka in sodobnih prijemov na naši šoli odlično počutili že v času šolanja. Vsi, ki se v opisanem vsaj delno najdete vabljeni na na šolo šolo na informativni dan ali kar k vpisu v našo dijaško ekipo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar