nedelja, 20. april 2014

VERNAKULARNA ARHITEKTURA NA KRASU

O specifičnih spomenikih na Krasu, kot je Štanjel, je že veliko napisanega, manj je pa materiala o vernakularni arhitekturi. Seveda ne trdim, da specifičnih spomenikov ter posebnih primerov ni potrebno ohranjati, temveč da je potrebno tudi vernakularno arhitekturo postaviti na svoje mesto in ji pripisati vrednost, ki jo ima. Kulturna krajina Krasa se spreminja ravno zaradi neupoštevanja vernakularne arhitekture, ki kot vsako znanje prinaša prednosti in ni slabost, kot bi mislili privrženci sodobnih, univerzalnih novogradenj. Sploh pa velja, da naj bi poleg prebivalcev in Kraševcev za specifične spomenike skrbel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, medtem ko je vernakularna dediščina tako obsežna in razkropljena med različne lastnike, da moramo pri njenem varovanju pristaviti tudi svoj delež.

Martina F.: Mihele - Flinkotovi, 2. triada
mentorica: Vesna Marion
OŠ DBB Hrpelje

Kot drugod po Sloveniji se je vernakularna arhitektura tudi na Krasu oblikovala glede na značilnosti pokrajine, v kateri je bila postavljena. Prvi prebivalci Krasa so svoje sledi pustili v jamah, ki so bile že v času paleolitika opažene kot primerna mesta za bivanje. V neolitiku in bakreni dobi je svoja domovanja preselil na površje in je jame uporabljal le še kot pribežališča in za obrede. Na višinskih točkah odprtih leg je začel graditi kaštelirje - višinsko utrjena naselja, ki jih drugače imenujemo tudi gradišča in so bila kasneje izhodišča za srednjeveška mesta ali utrjene postojanke. Kaštelirji naj bi bili osnova za značilno zasnovo istrsko-kraške pokrajine.
Lokacija prvih grajenih arhitekturnih kompleksov je bila ob obdelovalnih površinah. Pomemben element pa je bila tudi burja, ki so se ji izognili tako, da so izbrali lego, ki daje naravno zavetje pred burjo. Kjer takega zavetja ni bilo, so se vetru skušali »izogniti« s posebno organizacijo naselja. Tako sklepamo, da so bili prvi dejavniki, ki so določali lokacijo naselitve, obdelovalna zemlja, vir pitne vode ter tudi varen položaj in zavetje.

Sara N.: Kraška hiša, 1. triada
mentorica: Nela Subič
OŠ dr. BM Divača

Številna naselja so se na Krasu izoblikovala že pred 11. stoletjem, in to na sedanji lokaciji ali pa v neposredni bližini. Kraške vasi so nastajale sorazmerno z rodovitno zemljo, kjer je bilo te več, je bilo tudi naselje večje, ker je lahko preživelo več prebivalstva. Lokacija vasi je bila največkrat sredi obdelovalnih površin, tako da so se obdelovalne površine po kakovosti stopnjevale od najkakovostnejših tik ob vasi do manj kakovostnih in bolj oddaljenih. Poti so v vaseh nastajale, kot je bila potreba, najpogosteje so vodile do drugih domačij, cerkve, virov vode, njiv, kalov itd. Poti so speljali po nekvalitetni zemlji, če je bilo le mogoče, kajti rodovitne zemlje je že tako primanjkovalo. Ravno tako so se skušali izogniti klancem, zato so poti največkrat potekale po slemenih vrtač.
Gradbeni material Kraševcev je bil kamen, ki ga je bilo v izobilju. Mnogokrat so za enostavnejše objekte ali elemente uporabili kar kamen, ki je bil odveč na njivah. Zahtevnejše kose pa so pridobivali v mnogoštevilnih kamnolomih na Krasu. Od 16. stoletja dalje je kamnoseško obdelan kamen postopoma pridobival na pomenu v ljudskem stavbarstvu in sčasoma dobil celo reprezentančno vlogo v obliki vhodnih portalov, okenskih in vratnih okvirjev, šivanih robov, konzol, šapov, kamnitih žlebov, tlakov, strešnih vencev in drugih arhitekturnih elementov. Kamen kot gradbeni element je v veliki meri kriv za poenoten videz kraških vasi. Vasi so pogosto razdeljene na več delov oz. koncev, saj so tako lažje varovali in ohranjali pridelovalne površine, obenem pa so lahko dobro zemljo izkoristili za vrt ob hiši. Nagib terena so izkoristiti za kletne prostore, ki so jih tako lahko zgradili brez dodatnega vkopavanja, hišo pa so postavili na najvišjo točko parcele, da je deževnica lažje odtekala proč od hiše.

Živa Ž.: Kraška hiša, 1. triada
mentorica: Majda Jeranče
OŠ Dutovlje

Kraševci so se domiselno spopadali tudi z burjo. Gradili so strnjene vasi, brez večjih čistin, da veter ne bi mogel razviti polne moči. Gank in odprtine so najpogosteje postavljali na južno ali zahodno stran, torej stran od burje. Stene, v katere se je burja najbolj zaganjala, so pustili brez večjih odprtin. Pozidave, ki so nastajale ob že obstoječih domačijah, so si lahko privoščile več svobode v orientiranosti, saj so jim že sosede nudile zavetje pred burjo. Za zaščito pred burjo so služili tudi visoki zidovi okrog domačij. Značilno za Kraševce je tudi, da so objekte gradili na robu parcele in tako optimalno izkoristili parcelo. Sistem gradnje je bil adicijski, saj so osnovi večkrat ob straneh dodajali prostore, te so dozidali tudi v višino. Zaradi dodajanja ob straneh so bile stranske stene brez oken.
Pomembna lastnost kraških domačij in vasi je tudi samozadostnost, ki pomeni tudi sposobnost samopreživetja za dalj časa. Sistem delovanja naselja je bil v večini primerov tudi popolnoma ekološki, saj ni imel stranskih produktov ali učinkov, ki bi negativno delovali na okolje. Redki primeri, ko to ni držalo, so vključevali pretirano obdelavo zemlje in izkoristek naravnih zmogljivosti. Oba sta negativno vplivala na kasnejše letine in s tem na kvaliteto bivanja.

Lara R.: Kraška hiša
mentorica: Tanja Mljač
OŠ SK Sežana


Naštetih je le nekaj splošnih zakonitosti vernakularne arhitekture Krasa. Bistvo teh zakonitosti pa je, da so vse specifike izhajale iz potreb oz. so nastale z razlogom. Če je ta razlog še danes enak (npr. burja), zakaj ne gradimo na enak način?

Eden izmed razlogov, da je temu tako, je tudi nepoznavanje lastne zgodovine in razlogov, zakaj so Kraševci gradili, kot so. Danes na gradnjo stanovanjskih hiš gledamo s popolnoma drugega stališča in žal niti ne pomislimo, da sta oba pogleda marsikje združljiva. Nekaj več pa je razmišljanja v smeri obnov starih domačij za sodobne potrebe. Pri teh se največkrat pozabi na dobre lastnosti vernakularne arhitekture oz. se jih ne upošteva, zopet zaradi neznanja.

Ni komentarjev:

Objavite komentar